Bodaboda mayhem

$ 1,200.00

Artist: Kepha Mosoti
Media: Mahogany wood
Size: 78 x 62 x 5 cm